Edició 2008

Espectacles

Chapertons: Goma gom
Circonautas: Acompanyament musical
Cirkonita: Efecte Doppler
Daraomai: Mans a mans i roda cyr
Dico Bar: Vermut
Ignasi Gil: Perxa xinesa
La Industrial Teatrera: Presentació
Le Cubitus du Manchot: Le Cubitus du Manchot
Los Galindos: Nova vida de Josep i Maria
Los Galindos: Ursula i Dimitri
Malabarte: Malabars
Vatua l'Olla: Pugeu al veler!
Fulletó: 

Fotos