2019

Edició: 
2019
Enllaç al vídeo que faci més justícia a l'espectacle
Quines tècniques de circ s'utilitzen, a quin públic va dirigit, especificitats de l'espai on es prefereix actuar, particularitats del muntatge....
Preu per una actuació